Despre Proiect

TITLUL PROIECTULUI: ProActiv – Program integrat de ocupare pe piața muncii din regiunile Nord Est, Sud Muntenia și București Ilfov

SURSA DE FINANȚARE: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!; POSDRU 5.1 CPP 125

PARTENERI:

 • Solicitant: SC RomActiv Business Consulting SRL
 • Partener 1: SC Profile Business Consulting SRL
 • Partener 2: AJOFM Iași
 • Partener 3: AJOFM Bacău
 • Partener 4: AJOFM Dambovița
 • Partener 5: AJOFM Argeș
 • Partener 6: AJOFM Ilfov

ARIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

 • Regiunea Nord Est: Iași, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava, Vaslui,
 • Regiunea Sud Muntenia: Argeș, Prahova, Dambovița, Călărași, Teleorman, Ialomița, Giurgiu
 • Regiunea Bucuresti Ilfov: Ilfov

DURATA PROIECTULUI: martie 2014 – 15 31 decembrie 2015

In baza Ordinului Ministrului Fondurilor Europene 4309/11.12.2015 pentru modificarea art. 2 al Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 903/07.05.2015 pentru punerea in aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate in cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”, și în baza Instrucțiunii AMPOSDRU nr 116/15.12.2015, durata de implementare a proiectului s-a prelungit pana in data de 31.12.2015.

GRUP ȚINTĂ: Someri si persoane in cautarea unui loc de munca

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este îmbunătățirea capacității de ocupare și facilitarea accesului pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 800 de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii precum persoanele în căutarea unui loc de muncă, șomerii, inclusiv cei tineri și vârstnici și șomerii de lungă durată în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă din regiunile Nord Est, Sud Muntenia și București Ilfov.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

 • Consiliere oferită șomerilor pentru găsirea unui loc de muncă/ demararea unei afaceri sau activitati independente în 4 Centre de consiliere profesională și antreprenorială din București, Bacău, Iași, Târgoviște
 • 48 sesiuni de cursuri de calificare și de specializare
  Cursurile sunt GRATUITE.
 • 12 seminarii interactive cu tema „Piața muncii între 2 viziuni – șomeri versus angajatori”.
  La seminarii vor participa reprezentanți ai agenților economici care recrutează și angajează personal în zonă și reprezentanți ai investitorilor care și-au anunțat intenția de a-și dezvolta afaceri în regiunile vizate de proiect și de a face angajări în perioada următoare.
 • 14 târguri de locuri de muncă

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro